Články

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Co budeme z příspěvku Nadace Tomáše Bati financovat? Můžete se těšit na nové pohledy, mapy a drobnosti v našem on-line muzeu. Příspěvek nám pomůže zafinancovat rešerše v archivech, které nám přinesou nové informace týkající se Baťova.Stejně tak si budeme moci dovolit propagaci, která rozšíří povědomí o projektu, díky čemuž bychom mohli získat další informace, například od pamětníků a jejich potomků. Děkujeme Nadaci Tomáše Bati, že nám pomáhá připomínat odkaz firmy Baťa v Otrokovicích, který si zaslouží více pozornosti.

PROČ AŤ ŽIJE BAŤOV?

Psal se červen roku 1933 a otrokovičtí radní rozhodli, že se celé Otrokovice přejmenují na Baťov. Na počest Tomáše Bati, který vdechl malé zemědělské obci průmyslový život a který nešťastnou shodou náhod právě v Otrokovicích zemřel. Stejný měsíc se sešlo i obecní zastupitelstvo a na jeho konci zvolal tehdejší starosta Krčma: „Ať žije Baťov!“ a právě odtud pochází název této stránky. Žádost o přejmenování obce byla zaslána na Ministerstvo vnitra, ale to ji v roce 1934 odmítlo. Přijalo ji až v roce 1939, ale o složité anabázi ohledně názvu města někdy příště.

BAŤA NENARAZIL DO KOMÍNA ✈️

12. 7. 2021 tomu bylo 89 let od smrti Tomáše Bati. Havaroval v letadle přímo v továrním areálu firmy na Baťově. Jednou z mnoha rozšířených verzí je ta, že snad narazil do komína, to ale není pravda, jak to tedy bylo? Stála za tím spousta nešťastných náhod. V prvé řadě to byla mlha. Ta ranní odlet 12. 7. 1932 do Švýcarska lehce opozdila. Když se však začaly rýsovat kopce za řekou Moravou, rozhodli se Tomáš Baťa s pilotem Broučkem letět. Baťa si nesedl do zadní části letadla, ale do kabiny, hned vedle pilota. Letadlo vzlétlo, chvíli nabíralo výšku, brzy však ve vysoké rychlosti narazilo do země. Nejpravděpodobnější verze je ta, že se pilot nezorientoval v mlze. Údajně Slunce, které je ráno lehce nad obzorem vytvořilo optickou iluzi, kdy pilot netuší zda letí nahoru, či dolů. V letadle totiž nebyl ani výškoměr. Zabořilo se tak do země asi ve 150 km/h rychlosti, hodiny v letadle se zastavily na čase 5:58 a z kabiny s oběma pasažéry nezbylo skoro nic (viz foto).

Havarované letadlo Tomáše Bati několik hodin po tragédii. zdroj: https://nazory.aktualne.cz/bata-mluvi…/r~i:article:297430/

PŘEDNÁŠKA

Na konci srpna jsem měl v rámci projektu Objekt 04 první veřejnou přednášku a to na téma Historie Baťova. Prošli jsme si terénní situaci při odkoupení pozemků, jeho výstavbu, úlohu Tomáše Bati, technické unikáty, architekturu a osobnosti, které jej navštívily, nebo zde pracovaly. Mnohokrát děkuji projektu Objekt 04 / přehlídka umění a designu za možnost přednášet a všem divákům za zájem.Foto: Objekt 04