90 let od prvního velkého požáru

Požáry na Baťově bohužel nejsou ničím výjimečným a mnozí z nás si jistě pamatují nedávné požáry starého obchodňáku (srpen 2023), průmyslové haly (květen 2017) nebo chemičky (březen 2010). 3. 6. 2024 tomu bylo přesně 90 let od chvíle, kdy Baťov zažil první velký požár, který tehdy silně zasáhl do chodu celých Baťových závodů. Ráno 3. 6. 1934 vyhořel v jihozápadní části otrokovického průmyslového areálu celý sklad tříslovin, klihárna a zejména sklad chemikálií. K požáru se sjelo neuvěřitelných 43 hasičských sborů ze širokého okolí a podařilo se jej s velkým nasazením uhasit už během několika hodin.

Škoda se blížila deseti milionům korun a ztráta chemikálií na čas ohrozila práci až dvou tisíc dělníků, protože byla na uskladněném materiálu závislá velká část Baťových závodů. Pouhý den po požáru firma započala s úklidem požářiště, aby mohla být co nejrychleji vystavěna nová skladovací hala. Ta měla mít podle tehdejšího tisku opět rozměry 80 x 80 metrů a halovou železnou konstrukci, kterou chtěli dokončit již během jednoho týdne. Z map a dalších materiálů však vyplývá, že se firma nakonec rozhodla pro výstavbu dvou menších oddělených objektů železobetonové konstrukce, které na místě stojí dodnes.

A příčina? Pravděpodobně nedopalek cigarety, který vítr zanesl do otevřených dveří skladu. Propuštěni tak byli nejen přistižení kuřáci Juřena, Gottvald a Bednář, ale i skladník Moravec, který sklad neuzamkl, hlídač Lev, který při zjištění, že je sklad otevřen nezasáhl a hasič Orsava, který sklad při pravidelné obchůzce krátce před vypuknutím požáru nezkontroloval.

Na závěr přikládáme ukázku toho, jak tisk hašení požáru zprostředkoval: „Viděli jsme jednotlivce i celé skupiny, kteří s nasazením vlastního života vrhali se do nejohroženějších míst. Na různých místech bylo třeba použiti místo vody písku a chemických prostředků proti hořícím chemickým látkám. Jediné obětavostí všech byl požár, jeden z největších, jaké Zlín i okolí pamatuje, zdolán vzhledem k rozsahu a rozloze poměrné ve velice krátké době.“

Přejít nahoru