Osobnosti Baťova – Josef Hlavnička

JOSEF HLAVNIČKA

30. 1. 1897, Lomnice nad Popelkou – 24. 5. 1943, Soběsuky (u Zdounek)

Hlavní budovatel Baťova, ředitel firmy Baťa

Hlavnička

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

30. 1. 1897 Narodil se v Lomnici nad Popelkou ve východních Čechách, kde později vystudoval i odbornou textilní školu.

1918 Nastoupil do firmy Baťa.

1924 Vzal si Marii Baťovou, sestru Jana Antonína Bati a nevlastní sestru Tomáše Bati. 

1928 Opustil se svým švagrem Janem Antonínem firmu, ale ten samý rok se oba vrátili.

1930 Tomáš jej vyslal do Anglie na zkušenou. 

1931 Byl pověřen Tomášem Baťou výstavbou Baťova. 

Podzim roku 1930 byl opravdu náročný, nejdříve přišla voda, ta odnesla rozestavěné tovární budovy, poté se zde dlouho držela a Baťa přemýšlel o přesunu výstavby jinam. Na jaře roku 1931 sem přijel Tomáš Baťa s Josefem Hlavničkou, který vzpomíná, že zde Baťovi předložil plány nové výstavby. Tomáš Baťa se podíval na močálovité louky, kde kuňkaly žáby, běhaly srnky, létali bažanti a řekl: „Josefe zde nebudeme dělat prozatím nic, tu je mnoho nedořešených problémů.“ Druhý den ráno ho ovšem ve Zlíně potkal a místo pozdravu řekl: „Přines mi ty plány, podepíšu je. Bylo by špatné, kdybychom se my báli vody a od ní utíkali.“ Tak se na Baťově začalo stavět.

Z Historie Baťova

Fotografii Josefa Hlavnička a Tomáše Bati nám zaslal Hlavničkův vnuk žijící v Brazílii – José Hlavnička

Josef Hlavnička čelil při budování Baťova několika překážkám, a to zejména ze strany přírody. Byly budovány hráze, odlehčovací koryta a později byl i navyšován celý terén. Jednou z prvních staveb na čerstvě navýšené části Baťova byla právě Hlavničkova vila. Ta zde stojí na křižovatce ulic tř. Odboje a Školní dodnes (Školní 603).

Vila Josefa Hlavničky – Školní 603

1935 Pravděpodobně i za úspěšné budování Baťova obdržel od Jana Antonína Bati hodinky s nápisem „Vítězi práce“, s logem firmy, se svým jménem a podpisem J. A. Bati. Ty si můžete prohlédnout zde v našem on-line muzeu.

Kolem roku 1936 byl Hlavnička převelen do Zlína, ale Baťov mu natolik přirostl k srdci, že zde ještě další dva roky bydlel a do Zlína dojížděl. Po Josefu Hlavničkovi v budování Baťova pokračoval Hynek Baťa. I po přestěhování Hlavnička na Baťov za známými pravidelně jezdil.

S Janem A. Baťou plánoval Baťov

Každý stroj, každá budova, každá cesta nebo rodinný domek, v Baťově jsou úzce spjaty s jeho jménem. Tisíce spolupracovníků našich závodů v Baťově vděčí za svůj chléb, za svou práci a existenci prvnímu geniálnímu budovateli Baťova, Josefu Hlavničkovi, který přes nesmírné překážky, hlavně ze strany přírody, provedl do posledního písmene odkaz svého nejlepšího učitele Tomáše Bati, vybudovati na bažinatém, nepřístupném břehu řeky Moravy, zvaném Bahňáku, město práce a šťastných lidí.

Dr. Ing. Josef Wagner v článku Baťov a Josef Hlavnička

1939 Po odchodu J. A. Bati do zahraničí se stal s Hugem Vavrečkou a Dominikem Čiperou součástí nejužšího vedení firmy Baťa.

24. 5. 1943 Zemřel tragicky na železničním přejezdu. 

Fotografii auta, ve kterém zemřel Josef Hlavnička, nám zaslal Hlavničkův vnuk žijící v Brazílii – José Hlavnicka

Zdroje

Článek Dr. Wagnera a fotografie JH s JAB: Zlín: Sdělení zaměstnanců firmy Baťa. 28.5.1943, 26(21). ISSN 1801-2965, Původní fotografie domu: NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura 1900-1950. 1. vyd. Zlín: Agentura Čas, 1993. 320 s., Úvodní fotografie: HLAVNIČKA, Josef. Josef Hlavnička: *30. I. 1897 +24. V. 1943. Zlín: Baťa a.s., 1944. ISBN (váz.) a https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hlavnička_(ředitel)

Přejít nahoru